i-SENSYS MF 742CDW/MF 744CDW/ MF 746CX COLOR

07Štampač

Brzina štampe

Jednostrano: do 27 stranica u minuti (A4), do 49 stranica u minuti (A5 položeno)

Dvostrano: do 24,5 slika u minuti (A4)

Način štampanja

Lasersko štampanje u boji

Rezolucija štampe

600 x 600 tpi

Kvalitet štampe uz tehnologiju Image Refinement

Do 1200 x 1200 tpi

Vreme zagrevanja

Približno 13 sekundi ili manje od uključivanja

Vreme do prvog otiska

U boji približno: 8,6 sekundi ili manje

Crno-belo približno: 7,7 sekunde ili manje

Jezici štampača

MF742Cdw: UFRII, PCL 5c1, PCL6

MF744Cdw/MF746Cx: UFRII, PCL 5c{foot}, PCL6, Adobe® PostScript

Fontovi

MF742Cdw: 45 PCL fontova

MF744Cdw: 93 PCL fontova, 136 PostScript fontova

Margine za štampu

5 mm – gore, dole, levo, desno

10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)

Režim štednje tonera

Da

Napredne funkcije štampanja

MF742Cdw:

Bezbedno štampanje

Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)

Podrška za Google Cloud Print

iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business

Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

 

MF744Cdw/MF746Cx

Bezbedno štampanje

Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)

Štampanje bar-kodova2

Touch & Print (NFC)

Podrška za Google Cloud Print

iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business

Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

Mašina za kopiranje

Brzina kopiranja

MF742Cdw: Jednostrano (A4): do 27 stranica u minuti

MF744Cdw/MF746Cx:

Jednostrano (A4): do 27 stranica u minuti

Dvostrano (A4): do 21,9 stranica u minuti

Vreme do prvog otiska (FCOT)

ADF (A4):

U boji: približno 12,0 sekundi ili manje

Crno-belo: približno 10,2 sekunde ili manje

Platen (A4):

U boji: približno 11,3 sekunde ili manje

Crno-belo: približno 9,8 sekundi ili manje

Rezolucija kopiranja

Do 600 x 600 tpi

Režimi kopiranja

Tekst/fotografija/mapa (podrazumevano), tekst/fotografija/mapa (kvalitet), odštampana slika, tekst

Dvostrano kopiranje

MF742Cdw:

Jednostrano u obostrano (automatski)

MF744Cdw/MF746Cx:

Obostrano na obostrano (automatski)

Višestruko kopiranje

Do 999 kopija

Umanjivanje/uvećavanje

25–400% u koracima od 1%

Ostale funkcije

Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte

Scanner

Tip

U boji

Rezolucija skeniranja

Optički: do 600 x 600 tpi

Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi

Brzina skeniranja

MF742Cdw:

Jednostrano monohromatski: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi)

Jednostrano u boji: 14 slika u minuti (300 x 600 tpi)

 

MF744Cdw/MF746Cx:

Jednostrano monohromatski: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi)

Jednostrano u boji: 14 slika u minuti (300 x 600 tpi)

Dvostrano monohromatski: 47 slika u minuti (300 x 600 tpi)

Dvostrano u boji: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi)

Dubina skeniranja u boji

24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)

Nijanse sive

256 nivoa

Kompatibilnost

TWAIN , WIA, ICA

Maks. širina za skeniranje

216 mm

Skeniranje u e-poštu

MF742Cdw/MF744Cdw:

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF

MF746Cx:

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF*/PDF (digitalni potpis)*

* Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

Skeniranje na računar

MF742Cdw/MF744Cdw:

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF

MF746Cx:

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF*/PDF (digitalni potpis)*

* Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

Skeniranje na USB memorijski uređaj

MF742Cdw/MF744Cdw:

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF

MF746Cx:

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF*/PDF (digitalni potpis)*

* Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

Skeniranje na FTP adresu

MF742Cdw/MF744Cdw:

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF

MF746Cx:

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF*/PDF (digitalni potpis)*

* Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

Skeniranje u informatički oblak

TIFF/JPEG/PDF/PNG3

iFAX

MF744Cdw/MF746Cx:

ITU-T.37

Faks

Brzina modema

Samo MF744Cdw/MF746Cx:

33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici*)

* Na osnovu standardnog grafikona br. 1

Režim primanja

Samo MF744Cdw/MF746Cx:

Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno

Rezolucija faksa

Samo MF744Cdw/MF746Cx:

Standardno: 200 x 100 tpi

Fino: 200 x 200 tpi

Superfino: 200 x 400 tpi

Ultrafino: 400 x 400 tpi

Memorija faksa

Samo MF744Cdw/MF746Cx:

Do 512 stranica*

* Na osnovu standardnog grafikona br. 1

Brojevi za brzo biranje

Do 281 broj

Grupno biranje/odredišta

Maks. 299 brojeva/maks. 299 odredišta

Sekvencijalni prenos

Maks. 310 odredišta

Rezervna kopija memorije

Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)

Dvostrano slanje faksova

Da (slanje i primanje)

Ostale funkcije

Prosleđivanje faksova, dvostruki pristup, daljinski prijem, PC faks (samo TX), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izveštaji o aktivnosti faksa, izveštaji o rezultatima aktivnosti faksa, izveštaji o upravljanju aktivnostima faksa

Rad sa medijima

Vrsta skenera

MF742Cdw: staklena površina, ADF

MF744Cdw/MF746Cx: staklena površina, ADF dvostrano (u jednom prolazu)

Ulaz za papir (standardni)

Kaseta za 250 listova

Višenamensko ležište za 50 listova

ADF sistem za 50 listova

Ulaz za papir (opcija)

Kaseta za 550 listova

Izlaz za papir

150 listova

Tipovi medija

Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, premazan papir, nalepnica, razglednica, koverta

Veličine medija

Kaseta (standardna):

A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, koverte (COM10, DL, C5), prilagođene veličine: min. 100 x 148 mm do maks. 216,0 x 355,6 mm.

 

Višenamensko ležište:

A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, koverte (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216,0 x 355,6 mm.

 

Kaseta (opciona):

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, koverte (COM10, DL, C5), prilagođene veličine: min. 100 x 148 mm do maks. 216,0 x 355,6 mm.

 

ADF:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 128 x 139,7 mm maks. 215,9 x 355,6 mm

Težine medija

Kaseta (standardna i opciona): 60 do 163 g/m² (do 200 g/m² sa sjajnim papirom)

Višenamensko ležište: 60 do 176 g/m² (do 200 g/m² sa sjajnim papirom)

ADF: 50 do 105 g/m²

Dvostrano štampanje

Automatsko

Kaseta:

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Prilagođena veličina – min. 176 x 250 mm maks. 215,9 x 355,6 mm

60 do 200 g/m2

Interfejs i softver

Tip interfejsa

Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008 / Vista Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.14 i noviji

Linux4

Mrežni protokoli

Štampanje:

LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)

Skeniranje:

E-pošta, SMB, WSD-Scan (IPv4, Ipv6), FTP-Scan, iFAX

TCP/IP aplikativne usluge:

Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)

DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)

DHCPv6 (IPv6)

Upravljanje:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Bezbednost (žična veza):

filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Bezbednost (bežična veza):

Infrastrukturni režim:

WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Režim pristupne tačke:

WPA2-PSK (AES)

Softver i upravljanje štampačem

MF742Cdw/MF7444Cdw:

MF Scan Utility,

Remote User Interface (RUI),

Department ID Management,

Toner Status Tool,

iW Management Console: Serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja.

eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.

Biblioteka aplikacija

 

MF746Cx:

MF Scan Utility,

Remote User Interface (RUI),

Department ID Management,

Toner Status Tool,

iW Management Console: Serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja.

eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.

Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW kompatibilnost

Biblioteka aplikacija

Opšte karakteristike

Preporučeni mjesečni obim štampe

750 do 4.000 stranica mesečno

Radni ciklus

Maks. 50.000 stranica mesečno5

Brzina procesora

800 MHz x 2

Sećanje

1 GB

Kontrolna tabla

LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm

Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)

471 mm x 469 mm x 460 mm

Prostor za instalaciju (Š x D x V)

671 mm x 1.312 mm x 966 mm

Težina

Približno 26,7 kg

Radno okruženje

Temperatura: od 10 do 30ºC (od 50 do 86ºF)

Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

Izvor napajanja

220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalna: približno 1.390 W

Aktivno štampanje: približno 530W

Stanje pripravnosti: približno 18,0 W

Režim mirovanja: približno 0,7 W

Tipična potrošnja struje (TEC)6: 1 kWč nedeljno

Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nivo Buke

Zvučni pritisak7:

MF742Cdw:

U toku rada: jednostrano 48 dB / dvostrano 50 dB

Stanje pripravnosti: 28 dB

 

MF744Cdw:

U toku rada: jednostrano 48 dB / dvostrano 50 dB

U stanju pripravnosti: 26 dB

 

MF746Cx:

U toku rada: jednostrano 48 dB / dvostrano 49 dB

U stanju pripravnosti: 26 dB

 

Jačina zvuka8:

MF742Cdw/MF

U toku rada: jednostrano 65 dB ili manje / dvostrano 64 dB ili manje

U stanju pripravnosti: 42 dB ili manje

 

MF744Cdw:

U toku rada: jednostrano 65 dB ili manje / dvostrano 64 dB ili manje

U stanju pripravnosti: 42 dB ili manje

 

MF746Cx:

U toku rada: jednostrano 62 dB ili manje / dvostrano 63 dB ili manje

U stanju pripravnosti: 42 dB ili manje

Potrošni materijal

Kartridži

Kartridž 055, crna (2.300 stranica 9*)10**

Kartridž 055H, crna (7.600 stranica 9*)10**

Kartridž 055, cijan (2.100 stranica 9*)10**

Kartridž 055H, cijan (5.900 stranica 9*)10**

Kartridž 055, magenta (2.100 stranica 9*)10**

Kartridž 055H, magenta (5.900 stranica 9*)10**

Kartridž 055, žuta (2.100 stranica 9*)10**

Kartridž 055H, žuta (5.900 stranica 9*)10**

* Na osnovu ISO/IEC 19798

** Uz štampač se dobijaju početni kartridži za 2.300 stranica (crna) i 1.200 stranica (C/M/Y)

  1. Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.
  2. Dodatna oprema – neophodan je komplet za štampanje bar-kodova – E1 ili komplet za štampanje bar-kodova – E1E
  3. Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business
  4. Dostupno je samo putem Interneta. Samo podrška za štampanje za Linux.
  5. Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skrati radni vek proizvoda
  6. U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 2.0
  7. Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
  

2024 © MS copy, Toše Jovanovića 20, 11000 Beograd, Srbija
011/755-81-84, 011/654-30-79, 011/305-77-00, 011/305-77-11
info@mscopy.rs